ข้อควรพิจารณาหลักสามประการในการซื้อสายการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้

สายการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากความนิยมของเครื่องดื่มมากมายและการเพิ่มขึ้นของบริษัทเครื่องดื่มผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากได้เห็นแนวโน้มการพัฒนาในวงกว้างของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ดังนั้นพวกเขาจึงลงทุนในการผลิตและซื้อเครื่องดื่มสายการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในเพื่อประหยัดเงิน
ด้วยผู้ประกอบการในประเทศจำนวนมากที่นำเข้าเครื่องจักรแทนการทำงานด้วยตนเอง จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบรรเทาความยากลำบากในการสรรหาพนักงาน แต่ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพมากมายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น ไม่ป้องกันอันตรายที่ซ่อนอยู่ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการผลิตขององค์กรเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอุปกรณ์ ควรสังเกตเรื่องต่อไปนี้เมื่อซื้อสายการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้:
ขั้นแรก ก่อนลงนามในสัญญา การวิจัยอุปกรณ์และการให้คำปรึกษาด้านนโยบายควรทำอย่างครบถ้วนเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการและข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่นำเข้า
ประการที่สองคือการตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีประสิทธิภาพที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้หรือไม่:
(1) ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทางกล เช่น รอก โซ่ เกียร์ และมู่เล่ถูกเปิดเผย และไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทางกล
(2) ขั้วต่อธรรมดาเชื่อมต่อสองครั้งและเปิดหม้อแปลงไฟฟ้า และสามารถเปิดตู้ไฟฟ้าได้ตามต้องการ
(3) ไม่มีป้ายเตือนความปลอดภัยในส่วนที่เป็นอันตรายของอุปกรณ์ที่ถูกหนีบ เผา ไหม้ สึกกร่อน และไฟฟ้าช็อต
(4) ไม่มีคู่มือการใช้งานภาษาจีน พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในอุปกรณ์ไม่มีสัญญาณภาษาจีนบนปุ่มฟังก์ชั่นและอุปกรณ์หยุดฉุกเฉินบนอุปกรณ์
ประการที่สาม พบว่าอุปกรณ์สายการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่มีคุณสมบัติหลังจากมาถึง และควรแจ้งสถาบันตรวจสอบและกักกันในพื้นที่ให้ทันเวลาสำหรับการตรวจสอบและการจัดการ


เวลาที่โพสต์:-30 มิ.ย.-2565